แผนที่เชียงใหม่

เชียงใหม่ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ มีสถานที่สวยงามตามธรรมชาติให้ท่องเที่ยวมากมาย ผู้คนมีน้ำใจอัธยาศัยดี รอยยิ้มและการพูดจาไพเราะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของชาวเหนือ เส้นทางคมนาคมของเชียงใหม่ในปัจจุบันมีความสะดวกในการเชื่อมโยงไปยังอำเภอต่างๆ ทั้งยังมีจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอีกมากมาย

แผนที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ แสดงจุดที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย กว่า 28 แห่ง ในปัจจุบันจะมีมากกว่า โดยแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้วางแผนการเดินทางกันอย่างสะดวกขึ้น

แผนที่ตัวเมืองเชียงใหม่

ตัวเมืองเชียงใหม่ มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก มีจุดสังเกตุต่างๆมากมาย คูเมืองเชียงใหม่ เป็นจุดเด่นของตัวเมือง นักท่องเที่ยวสามารถขับรถชมคูเมืองโดยรอบได้ การดูแผนที่ตัวเมืองประกอบกับแจ่งต่างๆของคูเมือง จะทำให้สังเกตุได้ง่ายขึ้น


lannafood.com