เกี่ยวกับ lannafood.com

lannafood.com ถูกพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ.2547 เพื่อเป็นเว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว-ที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ และอาหารเหนือหรืออาหารล้านนา โดยได้รับรางวัลเว็บส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่น ปี 2548 จากสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ในการประกวด Thai Webmaster Association's Web Award 2005 ในวันที่ 1 ตุลาคม ณ ห้องบานบุรี 1-2 โรงแรมสยามเบเวอรี่

สถานีวิทยุ อสมท. เชียงใหม่ FM. 100.75 MHz. ได้ออกอากาศแนะนำเว็บไซท์ www.lannafood.com ในช่วง "คุยเฟื่องเรื่องไอที" ระหว่างเวลา 12.30 - 14.00 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2549

รายการอีไลฟ์ อีบิสสิเนส (E-Life E-Business) ได้ออกอากาศแนะนำเว็บไซท์ lannafood.com ทาง Nation Channel ในช่วงเวลา 16.00 - 16.30 น. วันวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2549

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0507314711318

lannafood.com