แหล่งสินค้าหัตถกรรมเชียงใหม่

เชียงใหม่ มีสินค้าหัตถกกรมจากภูมิปัญญาพื้นบ้านมากมายหลายชนิด บางอย่างเหมาะสำหรับเป็นของฝากของที่ระลึก และบางอย่างสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

กล้วยไม้หยก

125 ถ.ศรีวิชัย อ.เมือง เชียงใหม่
สินค้าอัญมณี

ชินวัตรเทรดดิ้ง

14/10 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่
สินค้าพื้นเมือง

ชินวัตรไหมไทย

14/4-8 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่
สินค้าพื้นเมือง

เชียงใหม่ซิลเว่อร์แวร์

62/10-11 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.เมือง เชียงใหม่
สินค้าอัญมณี

ดอยคำ (ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง)

สาขาสนามบินเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง

ดอยคำ (ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง)

สาขาสุเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงlannafood.com