แหล่งสินค้าหัตถกรรมเชียงใหม่

เชียงใหม่ มีสินค้าหัตถกกรมจากภูมิปัญญาพื้นบ้านมากมายหลายชนิด บางอย่างเหมาะสำหรับเป็นของฝากของที่ระลึก และบางอย่างสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

ลาโบเต้

277 ถ.ท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์สปา

วิจิตรศิลป์

54/5-7 ถ.สิงหราช อ.เมือง เชียงใหม่
สินค้าพื้นเมือง

ศูนย์หัตถกรรมกระดาษสาและร่ม

99/16 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
กระดาษสาและร่ม

ศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง

228/1 หมู่ 3 ถ.บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง เชียงใหม่
กระดาษสาและร่ม

ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม

112/2 ถ.บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด อ.สันกำแพง เชียงใหม่
กระดาษสาและร่ม

สยามซิลเวอร์แวร์

5 ถ.วัวลาย ซ. 3 อ.เมือง เชียงใหม่
สินค้าพื้นเมืองlannafood.com