แหล่งสินค้าหัตถกรรมเชียงใหม่

เชียงใหม่ มีสินค้าหัตถกกรมจากภูมิปัญญาพื้นบ้านมากมายหลายชนิด บางอย่างเหมาะสำหรับเป็นของฝากของที่ระลึก และบางอย่างสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

บานเย็น

201/1 ถ.วัวลาย ต.หายา อ.เมือง เชียงใหม่
สินค้าพื้นเมือง

ปานเชียงใหม่

189/22 ถ.ช้างคลาน เชียงใหม่
สินค้าพื้นเมือง

พี. คอลเล็คชั่น

2 หมู่ ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่
สินค้าพื้นเมือง

มณีศิลป์แอนติคส์

289 ถ.ท่าแพ อ.เมือง เชียงใหม่
สินค้าพื้นเมือง

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวเขา

21/17 ข้างวัดสวนดอก ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
สินค้าพื้นเมือง

ลานนาไทยเครื่องเงิน

79 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.เมือง เชียงใหม่
สินค้าพื้นเมืองlannafood.com