แหล่งสินค้าหัตถกรรมเชียงใหม่

เชียงใหม่ มีสินค้าหัตถกกรมจากภูมิปัญญาพื้นบ้านมากมายหลายชนิด บางอย่างเหมาะสำหรับเป็นของฝากของที่ระลึก และบางอย่างสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

ดอยคำ (ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง)

สาขาสุเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง

เตาเม็งราย

79/2 ถ.สามล้าน ซ. 6 อ.เมือง เชียงใหม่
สินค้าพื้นเมือง

ไทยช็อพ

106 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.เมือง เชียงใหม่
สินค้าพื้นเมือง

นภาเครื่องเขิน

82/8 หมู่ 1 ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่
สินค้าพื้นเมือง

นันทขว้าง

6/1-3 ถ.นิมมานเหมินทร์ อ.เมือง เชียงใหม่
สินค้าพื้นเมือง

บัวผัดพาณิช

147/4-5 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่
สินค้าพื้นเมืองlannafood.com