เกี่ยวกับ lannafood.com

lannafood.com เว็บไซต์แนะนำอาหารล้านนา (อาหารเหนือ) และการท่องเที่ยวเชียงใหม่ พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ.2547 ในปี 2548 ได้รับรางวัลเว็บส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่น จากสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ในการประกวด Thai Webmaster Association’s Web Award 2005 [ข้อมูลเพิ่มเติม] หรือ [รายละเอียดเพิ่มเติม]

เชียงใหม่

เชียงใหม่…เป็นเมืองท่องเที่ยว ฤดูกาลท่องเที่ยวในแต่ละปี ไม่ว่าจะเป็นช่วงสงกรานต์ หรือ ช่วงใกล้สิ้นปี (ตุลาคม – ธันวาคม) ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว มีสภาพอากาศหนาวเย็น เหมาะแก่การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ รวมถึงชาวต่างชาติ มักนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่…

โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร มักถูกจับจองไว้ล่วงหน้า พูดถึงอาหารการกินแล้ว เชียงใหม่ ถือได้ว่ามีอาหารการกินที่หลากหลายไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งอาหารท้องถิ่น ที่หลายๆคนหลงไหล ไม่ว่าจะเป็น ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม ข้าวซอย แคบหมู ฯลฯ ยังรวมถึงอาหารประเภทต่าง ๆ อีกมากมาย…

สถานที่ท่องเที่ยว ถือได้ว่ามีอยู่มากมาย ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ล้วนแต่สร้างสรรค์ออกมาอย่างดี ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ มนต์เสน่ห์ของเชียงใหม่ ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ อาหารการกิน น้ำใจไมตรีของผู้คน ล้วนแต่เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนเชียงใหม่ได้ทุกๆปี…

lannafood.com ขอเป็นส่วนหนึ่งของเชียงใหม่ ในการแนะนำอาหารเหนือ อาหารท้องถิ่น โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้เชียงใหม่เป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้น…

Scroll to Top