บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่

บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่


เลี้ยวซ้ายมือตรงกิโลเมตรที่ 12 เข้าไปอีก 7 กิโลเมตร แต่สภาพทางเป็นลูกรังและสูงชัน ต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น สิ่งที่น่าสนใจ คือความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณี การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ งานศิลปหัตถกรรมของชาวเขา

การเดินทาง

เส้นทางแม่ริม-สะเมิง ทางหลวงหมายเลข 1096 ซ้ายมือตรงกิโลเมตรที่ 12 เข้าไปอีก 7 กิโลเมตร


lannafood.com