สนทนาท่องเที่ยวเชียงใหม่ - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
400
Total Posts:
286
Total Topics:
169
Total Categories:
3
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
3
Most Online:
122 - กุมภาพันธ์ 14, 2011, 02:22:09 PM
ออนไลน์วันนี้:
6
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.10
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.11
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.08
Total Boards:
10
Latest Member:
jittanan_nam@hotmail.com
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
4.30
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
3:1

Most Time Online

webmaster
23ชั่วโมง 18นาที
osom
18ชั่วโมง 46นาที
tsuwat
4ชั่วโมง 34นาที
comedara
56นาที
MDreamHoliday
52นาที
lin
48นาที
titee55
45นาที
damrongchai
45นาที
waiwangwee
44นาที
todfishspa
40นาที

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members ออนไลน์มากที่สุด
* 2018 0 3 11 20
กันยายน 2018 0 0 0 8
สิงหาคม 2018 0 0 0 10
กรกฎาคม 2018 0 0 0 20
มิถุนายน 2018 0 0 2 20
พฤษภาคม 2018 0 0 0 17
เมษายน 2018 0 0 2 17
มีนาคม 2018 0 0 1 19
กุมภาพันธ์ 2018 0 2 3 20
มกราคม 2018 0 1 3 17
* 2017 2 6 3 20
ธันวาคม 2017 0 0 1 15
พฤศจิกายน 2017 0 1 1 16
ตุลาคม 2017 0 0 0 20
กันยายน 2017 0 0 0 17
สิงหาคม 2017 0 1 0 17
กรกฎาคม 2017 1 1 0 16
มิถุนายน 2017 0 0 0 15
พฤษภาคม 2017 0 0 0 15
เมษายน 2017 0 0 0 13
มีนาคม 2017 0 0 0 17
กุมภาพันธ์ 2017 1 2 1 14
มกราคม 2017 0 1 0 15
* 2016 5 6 15 16
ธันวาคม 2016 1 1 2 14
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 11
ตุลาคม 2016 0 0 1 10
กันยายน 2016 0 0 3 10
สิงหาคม 2016 0 0 0 8
กรกฎาคม 2016 0 0 0 10
มิถุนายน 2016 3 3 0 16
พฤษภาคม 2016 0 1 4 13
เมษายน 2016 1 1 0 14
มีนาคม 2016 0 0 1 15
กุมภาพันธ์ 2016 0 0 1 16
มกราคม 2016 0 0 3 12
* 2015 19 37 33 17
ธันวาคม 2015 0 6 2 10
พฤศจิกายน 2015 1 2 0 13
ตุลาคม 2015 1 1 3 13
กันยายน 2015 0 3 3 12
สิงหาคม 2015 2 2 1 12
กรกฎาคม 2015 0 0 3 15
มิถุนายน 2015 1 2 1 17
พฤษภาคม 2015 2 2 2 14
เมษายน 2015 1 2 5 16
มีนาคม 2015 1 2 4 16
กุมภาพันธ์ 2015 5 10 4 17
มกราคม 2015 5 5 5 15
* 2014 34 37 96 22
ธันวาคม 2014 0 1 4 14
พฤศจิกายน 2014 0 0 2 14
ตุลาคม 2014 0 0 3 13
กันยายน 2014 0 0 7 17
สิงหาคม 2014 2 3 6 22
กรกฎาคม 2014 1 1 8 13
มิถุนายน 2014 5 5 7 12
พฤษภาคม 2014 1 1 7 12
เมษายน 2014 2 3 8 12
มีนาคม 2014 4 4 22 12
กุมภาพันธ์ 2014 11 11 14 14
มกราคม 2014 8 8 8 13
* 2013 76 88 40 27
ธันวาคม 2013 13 16 7 18
พฤศจิกายน 2013 5 6 3 16
ตุลาคม 2013 29 30 6 14
กันยายน 2013 7 9 5 22
สิงหาคม 2013 15 18 19 21
กรกฎาคม 2013 0 1 0 19
มิถุนายน 2013 0 0 0 17
พฤษภาคม 2013 2 2 0 15
เมษายน 2013 0 0 0 20
มีนาคม 2013 5 5 0 27
กุมภาพันธ์ 2013 0 1 0 12
มกราคม 2013 0 0 0 13
* 2012 19 41 63 36
ธันวาคม 2012 0 1 0 15
พฤศจิกายน 2012 0 0 0 17
ตุลาคม 2012 0 2 0 16
กันยายน 2012 0 3 0 36
สิงหาคม 2012 0 3 0 10
กรกฎาคม 2012 0 4 0 12
มิถุนายน 2012 2 6 0 17
พฤษภาคม 2012 1 1 0 14
เมษายน 2012 1 1 0 10
มีนาคม 2012 2 2 0 10
กุมภาพันธ์ 2012 5 5 50 16
มกราคม 2012 8 13 13 12
* 2011 73 102 94 122
ธันวาคม 2011 9 9 12 9
พฤศจิกายน 2011 2 2 7 12
ตุลาคม 2011 13 18 10 8
กันยายน 2011 4 9 7 11
สิงหาคม 2011 3 5 4 8
กรกฎาคม 2011 2 4 6 9
มิถุนายน 2011 11 14 10 8
พฤษภาคม 2011 15 22 16 8
เมษายน 2011 3 3 4 7
มีนาคม 2011 9 11 6 9
กุมภาพันธ์ 2011 0 3 6 122
มกราคม 2011 2 2 6 12
* 2010 233 283 102 40
ธันวาคม 2010 8 17 14 15
พฤศจิกายน 2010 202 205 14 40
ตุลาคม 2010 3 5 12 8
กันยายน 2010 3 11 20 8
สิงหาคม 2010 2 2 9 7
กรกฎาคม 2010 0 0 2 9
มิถุนายน 2010 0 0 0 9
พฤษภาคม 2010 0 0 0 16
เมษายน 2010 0 0 0 8
มีนาคม 2010 1 12 5 15
กุมภาพันธ์ 2010 11 25 16 8
มกราคม 2010 3 6 10 38
* 2009 40 55 130 22
ธันวาคม 2009 6 6 16 9
พฤศจิกายน 2009 4 4 8 10
ตุลาคม 2009 4 5 8 22
กันยายน 2009 6 11 7 6
สิงหาคม 2009 5 5 9 7
กรกฎาคม 2009 0 6 11 5
มิถุนายน 2009 3 3 12 12
พฤษภาคม 2009 2 2 8 5
เมษายน 2009 2 2 11 5
มีนาคม 2009 5 8 15 6
กุมภาพันธ์ 2009 1 1 11 7
มกราคม 2009 2 2 14 7
* 2008 1 1 18 6
ธันวาคม 2008 0 0 13 6
พฤศจิกายน 2008 1 1 5 6
* 2002 0 0 0 15
มกราคม 2002 0 0 0 15