ยี่ห้อ
 
ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
สินค้าขายดี
 
สินค้าน่าสนใจ
 

ข้อตกลง & กติกา

      ข้อตกลง & กติกา

      การสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์จาก อรญา ผ้าไหมอีสาน มีข้อตกลงและกติกาดังต่อไปนี้

      1. ผู้ซื้อจะสมัครสมาชิก หรือ ไม่สมัคร ก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ กรณีที่สมัคร ท่านไม่ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ทุกครั้งเวลาที่สั่งซื้อสินค้า และจะได้รับข่าวสารเวลามีสินค้าใหม่ๆมาเป็นระยะๆ สามารถรับสิทธิพิเศษในอนาคตได้

      2. ผู้ซื้อต้องชำระค่าสินค้าก่อนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ หลังจากนั้นให้ทำการแจ้งการโอนเงิน โดยมีวิธีการแจ้งดังนี้

          2.1 โทรศัพท์แจ้งที่หมายเลข 081-2882992 พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล รหัสสินค้าที่สั่งซื้อ จำนวนเงิน และเวลาที่โอนเงิน เพื่อให้เราทำการตรวจสอบ

          2.2 อีเมล์แจ้งการโอนเงินมาที่ webmaster@lannafood.com  แจ้งชื่อ-สกุล รหัสสินค้าที่สั่งซื้อ จำนวนเงิน และเวลาที่โอนเงิน เพื่อให้เราทำการตรวจสอบ

      3. หลังจากตรวจสอบการโอนเงินแล้ว เราจะจัดส่งสินค้าให้กับท่านไปยังที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ในระบบสมาชิกกรณีสมัครสมาชิก หรือ ที่อยู่ที่ท่านแจ้งกรณีที่ไม่สมัครสมาชิก

      4. หากท่านชำระเงินก่อนเวลา 12.00 น. ในวันและเวลาราชการ เราจะจัดส่งสินค้าให้ท่านก่อนเวลา 15.00 น. ของวันนั้น หากท่านโอนเงินหลังเวลา 12.00 น. เราจะส่งให้ท่านในวันถัดไปก่อนเวลา 12.00 น.

       5. หลังจากที่เราจัดส่งสินค้าให้ท่านแบบ EMS แล้ว เราจะแจ้งหมายเลขติดตามสินค้า หรือ Tracking Number ของไปรษณีย์ไหย ให้กับท่านเพื่อทำการติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าแบบออนไลน์

       6. หลังจากที่ท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งให้เราทราบที่ โทร. 081-2882992 หรือ อีเมล์ webmaster@lannafood.com จะเป็นพระคุณยิ่ง


       กรณีจัดส่งสินค้าล่าช้า มีสาเหตุดังต่อไปนี้
 
       1. ท่านสั่งสินค้าในช่วงที่มีวันหยุด หรือ เป็นช่วงการหยุดทำการของไปรษณีย์ไทย

       2. ผู้ขายติดภาระกิจส่งผลให้ทำการส่งล่าช้าไป 1-2 วัน
 
       3. หากมีสาเหตุอื่นใดที่ทำให้การส่งสินค้าเป็นไปด้วยความล่าช้า หรือไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ เรายินดีโอนเงินคืนให้กับท่านเต็มจำนวนที่ท่านชำระมา  


       การคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

       เนื่องจากเราได้ทำการตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนการจัดส่งเป็นอย่างดีแล้ว และทำการส่งพัสดุให้กับท่านแบบด่วนพิเศษ หรือ EMS จึงมั่นใจว่าสินค้าที่ท่านได้รับจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ หากท่านไม่พอใจในตัวสินค้า ท่านสามารถทำได้ดังนี้ (ภายใน 7 วัน นับจากวันส่งสินค้าแบบ EMS)
 
        1. ติดต่อเราทางโทรศัพท์ 081-2882992 หรือทางอีเมล์ webmaster@lannafood.com เพื่อแจ้งความประสงค์ขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า โดยสภาพของสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ที่ไม่ชำรุด เปื้อน หรือเสียหาย เพื่อทางเราจะได้แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งคืนให้กับท่าน

       2. เมื่อเราได้รับสินค้าคืนแล้ว จะทำการตรวจสอบสภาพสินค้า หากพบว่ามีการชำรุด เสียหาย เราขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ รวมกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวสินค้า เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 40% ของราคาสินค้า หากไม่พบการชำรุดเสียหายในตัวสินค้า เราขอหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 100 บาท ออกจากค่าสินค้าที่ท่านชำระมา และจะโอนเงินที่เหลือคืนให้กับท่าน หลังจากที่ทำการตรวจสอบดังกล่าวเรียบร้อยแล้วโดยเร็วที่สุด

       * ด้วยความมั่นใจในตัวสินค้าและความตั้งใจในบริการของเรา เราหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าเกิดขึ้น โปรดสอบถามทางโทรศัพท์ 081-2882992 หรืออีเมล์ webmaster@lannafood.com หากท่านเกิดความสงสัยในสินค้า หรือต้องการข้อมูลสินค้า รูปภาพสินค้า เพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ผ่านช่องทางการติดต่อที่แจ้งไว้  ก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อทุกครั้ง