ยี่ห้อ
 
ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
สินค้าขายดี
 
สินค้าน่าสนใจ
 

นโยบายเว็บไซต์

      นโยบายเว็บไซต์

      เว็บไซต์ อรญา ผ้าไหมอีสาน เป็นเว็บไซต์ในเครือ Lannafood.com ซึ่งได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธรกิจการค้าแล้ว เมื่อปี พ.ศ.2547 มีวัตถุประสงค์ในการจำหนายสินค้าประเภท ผ้าไหมอีสาน (ผ้าไหมเทียม หรือ ผ้าไหมญี่ปุ่น) จากอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แบบออนไลน์ โดยผู้ซื้อจะต้องเป็นสมาชิกของเว็บไซต์หรือไม่เป็นสมาชิกก็ได้ และเราจะเก็บข้อมูลสมาชิกของลูกค้าไว้เป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยใดๆให้กับผู้อื่น หรือนำข้อมูลไปใข้ผิดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์